Easy Kb

 

Vissa saker som vi skriver nedan är odiskutabla medan andra är åsikter. När det gäller åsikter så grundar sig dessa på att vi som arbetar med denna sajt har ägt ett flertal hästar via Easy Kb. Det har inneburit både positiva och negativa erfarenheter. Vi vill här försöka förmedla båda sidorna av myntet för att en eventuell köpare ska kunna få en uppfattning om hela bilden att äga andelshäst. Vid eventuella exempel kommer vi naturligtvis inte att nämna några namn eftersom vi inte är ute efter att ”hänga ut” någon enskild person.

 

Historik

 

Med start på 1980-talet så började något som kan liknas vid en ”industri” växa fram. Den största aktören inom detta område idag är Easy Kb. Bolaget startade i slutet av 1980-talet och har idag drygt 6 200 andelsägare fördelat på lite mer än 430 hästar. Bakom bolaget står Svenska Andelshästar AB där ägarna är Agria (inom djurförsäkring) samt ASVT (riksorganisation för travhästuppfödare). Detta är ett bra sätt att äga häst på om allt fungerar som det ska.

 

Vad gäller antalet ägare ska man dock komma ihåg att det finns personer som kvarstår i bolaget trots att man inte längre äger någon häst. Officiellt förklarar man detta med att ägaren inte ska behöva betala en ny registreringsavgift. Det köper vi rakt av. Men – det kan sålunda ge en lite bättre bild av hur många som är faktiska ägare i en häst än vad som egentligen är fallet.

 

Easy Kb och kostnader

 

Easy Kb är alltså dominerande vad gäller andelshästar i Sverige. De allra flesta hästarna i bolaget är uppdelade i 20 andelar, men det finns också ett antal med 100 andelar. Vid inköp av hästen betalar man en registreringsavgift på 495 SEK, oavsett hur många andelar det gäller. Förutom träningsavgift, försäkring, veterinär och så vidare tar Easy Kb ut en administrativ avgift på 1 200 SEK/månad och häst, plus en avgift till något som kallas återköpsgarantifonden (ÅGF), på 465 SEK/månad och häst. Vi kommer att återkomma till ÅGF lite senare i texten. Observera att siffrorna ovan gäller hästar med 20 andelar.

 

easy kb

På plussidan hos Easy Kb

 

När du köper in dig i en häst hos Easy så skapar du ett konto på deras hemsida. Via detta konto får du sedan specificerade månadsavräkningar, både totalt och för din/dina andel/andelar. Kom ihåg att avräkningen ”släpar” en månad. Det innebär till exempel att kostnader i februari betalas i mitten av mars. Eventuellt överskott blir utbetalt en gång per år (i januari, gäller då avräkning december). Easy hjälper också till med att skapa underlag för deklarationen varje år. Utifrån detta så är hästägande här väldigt smidigt och enkelt.

 

Varför har man då valt kommanditbolag som ägandeform? Jo, här finns flera fördelar: Man slipper betala moms vilket gör ägandet billigare. Äger man flera hästar kvittar du förlusterna i en häst mot eventuell vinst i en annan. Även om du utnyttjar reaförlusterna så kan du, med bara en andel kvar i bolaget, spara allt outnyttjat resultatunderskott och hoppas på utdelning med någon framtida häst. När din häst startar så får du också fri entré till den aktuella banan. Denna brukar gälla dig själv plus en. På vår startsida hittar du länkar till alla travbanor i Sverige.

 

Återköpsgarantifonden (ÅGF)

 

Återköpsgarantifonden är, såvitt vi vet, något unikt i branschen. Det innebär att när du varit hästägare i 2 år så kan du avsluta ditt ägande oavsett om någon vill köpa din/dina andel/andelar eller inte. Då går Easy Kb själva in och löser ut dig för 400 SEK per andel. Det här är annars det enskilt största problemet med andelsägande. I många fall kan det vara nästan omöjligt att komma ur sitt ägande, såvida inte man avslutar det på ett eller annat sätt (i bästa fall blir hästen såld och annars kanske den måste skänkas bort). Nu är det ju inte någon välgörenhet Easy sysslar med i det här fallet. Det är naturligtvis uträknat så att bolaget inte ska gå back på det. Men eftersom man bedriver en vinstdrivande verksamhet så är det självklart inget konstigt med detta.

 

På minussidan hos Easy Kb

 

Finns det då inga negativa saker med hästägande hos Easy? Jodå, det finns det. Man ska ha klart för sig att väldigt få hästar går med vinst. Tvärtom är det inte helt ovanligt att olika problem uppstår: Hästen blir sjuk, skadad eller slutar fungera hos nuvarande tränare. Då är det inte lika roligt att vara hästägare längre, men räkningarna måste man betala ändå. Just när det gäller det senare, det vill säga tränarbyte, har Easy en väldigt märklig regel. För att genomföra ett tränarbyte måste 80 % av andelsägarna rösta för detta. Det betyder alltså 16 av 20 andelar! Naturligtvis borde enkel majoritet, eller 55 %, räcka.

 

80 %?

 

För att illustrera detta ytterligare ska vi ta ett verkligt exempel: 2017 säljer en tränare ut en 5-årig valack via Easy Kb. Hästen är alltså inte ostartad utan har gjort ett antal starter innan (i Norge!) och tjänat runt 50 000 SEK. Via en film på ett utlagt träningsjobb går det dock att konstatera att hästen har förutsättningar att tjäna betydligt mer pengar.

 

Äventyret börjar bra: Hästen galopperar visserligen en del, men vinner ett par gånger och tar framskjutna placeringar i ett par V86-lopp. Under de första sex månaderna rullar knappt 150 000 SEK in på vinstkontot. Men sedan händer något. Hästen börjar ”gå snett” med huvudet (det vill säga vrida det åt höger när han springer) samt få problem med travet.

 

Det här beteendet upprepas åtskilliga gånger på tävlingsbanan. Från att vid flera tillfällen sett helt lysande ut, går han nu till att trava illa, i princip skutta med bakkärran (det vill säga att bakbenen rör sig inte i takt med frambenen) samt som vi ovan nämner att springa snett med huvudet. Naturligtvis börjar också galopperna komma som ett brev på posten. Han glimtar till ibland men allt mer sällan.

 

Ett flertal ägare reagerar naturligtvis när detta fortsätter och begär en omröstning om tränarbyte. Omröstningen slutar 50-50, det vill säga att 50 % vill byta tränare och 50 % vill att hästen ska kvarstå hos nuvarande tränare. Då framkommer också att något halvdussin av ägarna även innehar ägarskap i andra hästar hos den aktuella tränaren. I och med den obegripliga 80 %-regeln blir han alltså kvar.

 

Återigen: 80 % – Hur tänkte man här?

 

I klartext behövs det bara att tränaren säljer 5 andelar (eller 25 %!) till ”lojala” hästägare, så kan dessa blockera alla konstruktiva försök att komma till rätta med eventuella problem, och övriga får vackert sitta som ”gisslan” i hästen. I sammanhanget kan man ju också ifrågasätta hur en tränare med självaktning (och med gott samvete!) kan fortsätta plocka ut träningsavgiften månad efter månad? Det ger naturligtvis extremt dålig reklam för både Easy Kb och tränaren.

 

För, som sagt, hästen blir bara sämre och sämre i lopp. Fortsätter dock att starta relativt regelbundet. Egentligen kommunicerar tränaren ingenting om att det skulle vara några problem. Denne viftar bort hela uppträdandet och galopperna som ”tillfälligheter” och ”otur”. Hästen tränar hela tiden ”bättre än någonsin” enligt utsago. Efter ytterligare några månader begär så en av ägarna ytterligare en omröstning. Det är här det blir lite intressant:

 

Från Easy´s sida meddelar man då att ”vi inte känner att detta är meningsfullt, eftersom tidigare omröstning slutade 50-50” (alltså ett utbrett missnöje över hur hästen hanteras!). Det här säger man alltså till en betalande kund som är allt annat än nöjd. Problemet är väl egentligen att det är tränarna som Easy månar om och gärna vill ha tillbaka som kunder. Delägarna känns, tyvärr, mer som en bisak i sammanhanget!

 

Under nästkommande 18 månader tjänar hästen knappa 50 000 SEK. Då ska man också komma ihåg att 8 000 SEK kommer från den så kallade garanterade 500-hundringen. Det innebär att alla deltagare, även diskvalificerade hästar, erhåller 500 SEK i prissumma. Någon kan möjligen försöka förklara detta med att hästen tjänat snabba pengar och behöver tid att växa in i klassen.

 

Kundservice?

 

Men – i det här fallet handlar det inte om det. Hästen har, helt enkelt, slutat fungera hos nuvarande tränare. Det gäller både det resultatmässiga samt det intrycksmässiga. I det första fallet är han inte i närheten av vad han presterat tidigare. Har man sedan följt hästen från start så ser man med blotta ögat att det inte är samma häst. Något är alltså fel (dock ej enligt tränare!), men om det sedan är mentalt eller fysiskt (eller varför inte båda?) är förstås svårt att säga.

 

Så här har Easy någonting att jobba med. Kundservicen, när saker och ting inte fungerar, är fullständigt katastrofalt usel! Man visar inget intresse av att försöka medla (i själva verket svarar man ofta inte ens på meddelanden när det gäller missnöjesyttringar) utan parollen verkar vara: En bra delägare är en betalande delägare! Deras slogan ”Det ska vara kul att äga häst ihop” klingar oerhört falskt när man hamnar i denna situation! Nej, gör om, gör rätt!

 

Uppdatering: I oktober 2019 fick då frustrerade ägare äntligen chansen att gå ur hästen (via ÅGF, se ovan). Den möjligheten utnyttjade ägare motsvarande hälften av andelarna (10 st) direkt. I november meddelas på tränarens hemsida att denne ”i samråd med ägarna beslutat att hästen ska utgå ur dennes träning”. I klartext: Easy Kb vill inte betala en krona mer än nödvändigt och beordrar därför denna åtgärd. Att blåsa enskilda hästägare på pengar i över 1 år tycker man däremot är helt OK. Vad ska man säga? Inte är det världsklass direkt.

 

Hemsida och funktioner hos Easy Kb

 

Själva hemsidan som Easy använder har ett väldigt omodernt utseende. Den känns också ganska rörig och svåröverskådlig rent generellt. Det vore dock inte något större problem att fixa till detta med tanke på alla moderna mallar som finns.

 

En annan, som vi tycker, negativ aspekt är de tränarkommentarer som lämnas för varje häst en gång i månaden på Easy´s hemsida. Det här är förstås i grund och botten något positivt. Men – det som skrivs där är oftast ganska intetsägande och slentrianmässigt. Dessutom har de allra flesta tränare med självaktning någon form av informationskanal själva. Easy Kb borde kunna ställa krav på att de tränare man anlitar har en sådan kanal. Då slipper man själva jaga rätt på denna information och kan ägna den tiden åt vettigare uppgifter.

 

Detsamma gäller också det forum som finns på sajten. Ägarna utnyttjar sällan denna möjlighet och den känns helt onödig. Vill man komma i kontakt med, till exempel, övriga ägare finns en ägarlista åtkomlig via din inloggning på sajten. Dessutom är det enbart respektive ägargrupp som kan se inläggen.

 

Easy Kb och summa summarum

 

Vi har gjort ett eget betygssystem för att betygsätta de andelsbolag som vi har erfarenhet ifrån. Så här ser detta ut:

 

5. Travupplevelse i världsklass!

 

4. Mycket bra travupplevelse!

 

3. Godkänd travupplevelse

 

2. Underkänd travupplevelse

 

1. Travupplevelse? Vi är här för att tjäna pengar!

 

Positivt: Easy Kb har varit med länge vad gäller andelsägande av travhästar (och även galopphästar!). Det gör att man har en väl inkörd modell för hästägande. Är du hästägare här så kan du koncentrera dig helt på din häst, allt annat tar Easy Kb hand om på ett enkelt och smidigt sätt. Återköpsgarantifonden (ÅGF) är också något unikt i branschen som du, oss veterligen, inte kan hitta någon annanstans. Rent generellt så får Easy ett tämligen högt betyg i det här läget. Men – ovan gäller när allting fungerar som det ska, och det finns ju tyvärr ingen som helst garanti att så blir fallet.

 

Negativt: För när saker och ting INTE går enligt plan blir det en helt annan historia. 80-procentsregeln vad gäller ägarbyten är helt obegriplig ur kundhänseende, och redan här är man nere på underkänt betyg. Det enda tolkning som går att göra är att denna regel enbart finns till för Easy´s bekvämlighet och i förlängningen också för dåliga tränare. För det är tränarna man vill ska komma tillbaka oavsett om de gör ett dåligt jobb. Ägare finns det gott om och mister du en står dig tusen åter. Så verkar resonemanget gå. Lägger man dessutom till vårt exempel ovan så visar man tydligt och klart att kunden är ointressant i sammanhanget. För var annars får man betala för en undermålig tjänst i över ett år utan en reaktion från de ansvariga, i detta fall Easy Kb?

 

Så vad blir då slutbetyget? Ja, tyvärr blir det bottenbetyg för Easy Kb för oviljan och oförmågan att ta tag i och hantera problem när de uppstår.

 

Betyg

 

1. Travupplevelse? Vi är här för att tjäna pengar!